Waardebepaling van je bedrijf: hoe pak je dat aan?

Waardebepaling bedrijf

Je hebt je eigen bedrijf? Gefeliciteerd! Elk bedrijf heeft een bepaalde waarde. Sommige bedrijven gaan niet zo goed en dan ligt de waarde logischerwijs laag. Maar als je bedrijf goed loopt en je maakt al enige winst – of misschien zelfs wel veel – dan is je bedrijf wellicht meer waard dan je denkt. Een waardebepaling van je bedrijf doen is handig voor een aantal zaken:

  • voor je eigen info: het is handig om te weten waar je staat met je onderneming
  • omdat je wil verkopen
  • omdat je het mee wil nemen in de aanvraag van kredieten
Adviseur

Hoe bepaal je die waarde?

De waarde van een bedrijf is een belangrijke factor bij een bedrijfsovername. Maar hoe bereken je deze waarde? Er zijn verschillende manieren om tot een gedegen waardebepaling van een onderneming te komen. Dat geeft ook meteen aan dat er geen eenduidige uitkomst bestaat. Verschillende methoden geven immers verschillende resultaten. In principe zijn er twee type methoden te onderscheiden. De eerste is een waardering op basis van de boekwaarde. Daarin wordt vooral gekeken naar resultaten in het verleden en heden van je bedrijf. Dat is de meest gangbare methode. Daarnaast is er de waardering op basis van marktwaarde. Bij deze methode wordt er gebaseerd op de toekomst als maatgevend en bepalend met cijfers van het heden en de basis. Er wordt dus als het ware een voorspelling gedaan. 

Ondersteuning

Hulp bij waardebepaling van je bedrijf

Om de waarde van je bedrijf te bepalen kun je natuurlijk zelf aan het rekenen slaan. Je kunt online research doen naar hoe die bepaling tot stand komt en wat je zelf moet doen en weten om tot zo’n resultaat te komen. Als je die kennis in huis hebt, doe het dan vooral zelf. Maar voor de meeste ondernemers is het slim om hierbij hulp in te schakelen. Er zijn bedrijven die bepaalde rekenmethoden hebben ontwikkeld om snel te concluderen wat de waarde van je bedrijf is.