Schulden na overlijden?

Het overlijden van een geliefde is altijd een heftige en zware gebeurtenis. Vaak laat de overledene een erfenis na. Een erfenis krijgen klinkt over het algemeen financieel interessant, maar ook de schulden van een overledene horen hierbij. Bij overlijden wordt in de meeste gevallen de schuld niet kwijtgescholden. In sommige gevallen zal de restschuld op de nabestaanden worden verhaald. In deze blog vertellen we je hier meer over. Meer weten over erfrecht, schenkbelasting en erfbelasting? Neem dan contact op met de experts van BvdV. Alle adviseurs zijn ook advocaat en daarmee ook juridisch geschoold. Dit heeft een grote meerwaarde!

De mogelijkheden

Als erfgename heb je drie mogelijkheden:

 • Aanvaarden
  Bij het aanvaarden van de erfenis, accepteer je in principe ook de schulden die er zijn. Je kunt dan alleen nog onder de erfenis uit als je achter schulden komt waarvan je het bestaan niet wist en niet kon weten. Dit gaat via de kantonrechter en moet binnen 3 maanden geregeld zijn. Het accepteren van de erfenis betekent ook het accepteren van eventuele schulden. Alleen de schulden weigeren kan niet.
 • De erfenis weigeren
  Als je als erfgenaam bent aangewezen, heb je ook het recht om de erfenis te weigeren (verwerpen). Dit is mogelijk als je vermoedt, of zeker weet, dat er veel schulden zijn. Of omdat je niets met de overledene te maken hebt. Het komt namelijk regelmatig voor dat de schulden het vermogen van de overledene overstijgen. Er is dan sprake van een negatieve erfenis. Dit betekent dat jij verantwoordelijk wordt voor de achtergelaten schulden.
 • Beneficiair aanvaarden van de erfenis
  Een tussenweg die voor veel mensen uitkomst biedt, is de erfenis beneficiair accepteren. Dit betekent dat je eerst mag onderzoeken of je de erfenis daadwerkelijk wil. Hiervoor zijn strenge regels opgesteld; zo krijg je drie maanden de tijd en mag je in deze periode geen spullen verkopen of meenemen voor eigen gebruik. Je uiteindelijke keuze is definitief. Je kunt niet later alsnog de erfenis wel of niet aanvaarden.

Wat voor schulden kunnen er zijn

Een overledene kan meerdere schulden hebben. De meest voorkomende schulden zijn:

 • Persoonlijke lening & doorlopend krediet
 • Hypotheken
 • Microkrediet
 • Effectenkrediet
 • Huurkoop
 • Creditcards
 • Leasen
 • Lenen met onderpand

Uitzondering: Studieschuld bij DUO

DUO verhaalt de studieschuld van de overledene niet op eventuele nabestaande. Na de aangifte van overlijden bij de gemeente, wordt DUO automatisch geïnformeerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.