Hoe kan ik een CIS-registratie laten verwijderen?

Wanneer een zorgverzekeraar u beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat enkele vervelende gevolgen. Uw schadeclaim wordt afgewezen en uw personalia wordt in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS geplaatst. Deze beschuldiging kan gegrond zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook wanneer u ter goeder trouw een schadeclaim heeft ingediend kunt u van fraude beticht worden. Een EVR-registratie, vaak ook een CIS-registratie genoemd, maakt het afsluiten van een nieuwe verzekeraar nagenoeg onmogelijk. Verzekeraars willen u niet verzekeren of rekenen torenhoge premie’s, waardoor verzekeren niet langer interessant is. Maar mag een verzekeraar dit zomaar doen? En hoe komt u van deze registratie af? U leest het in dit blog.

Waarom heb ik een CIS-registratie gekregen?

Een verzekering kan u om meerdere redenen van fraude beschuldigen. Denk aan majoreren, waarbij meer schade geclaimd wordt dan daadwerkelijk geleden is. Ook ensceneren, het opzettelijk veroorzaken van schade, is een bekende fraudetechniek. Uw verzekeraar opzettelijk misleiden is strafbaar, maar misleiding zonder opzet kan nooit aangemerkt worden als verzekeringsfraude. Verzekeraars zijn aan strenge eisen gebonden en moeten dus goed onderzoek doen naar de feiten om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van opzet en bedrog. Heeft u per ongeluk een fout gemaakt bij het invullen van uw schadeclaim? Dan mag dat geen reden zijn om een CIS-registratie te krijgen. Toch komt dit regelmatig voor.

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van een CIS-registratie zijn groot. Een verzekeraar is verplicht om het belang van de registratie af te wegen tegen de nadelige gevolgen voor de verzekerde. Maar ook op dit gebied schieten verzekeraars meer dan eens tekort. Een CIS-registratie mag maximaal acht jaar blijven staan. In die acht jaar kunt u echter bijna onmogelijk een nieuwe verzekering afsluiten. Verzekeraars weigeren u simpelweg, of ze stellen zeer ongunstige voorwaarden op tegen hele hoge tarieven. 

Hoe kan ik de registratie laten verwijderen?

Een verzekeringsadvocaat, zoals advocatenkantoorphea.nl, kan ik het geval van een onterechte CIS-registratie uw zaak aanvechten. Uw verzekering moet kunnen bewijzen dat u fraude gepleegd heeft, een vermoeden van is niet voldoende voor een CIS-registratie. Een verzekeringsadvocaat heeft ervaring met dergelijke gevallen en weet precies welke rechten u heeft en welke plichten een verzekeraar heeft. In het geval van een onterechte registratie zal uw advocaat u adviseren en waar nodig een gerechtelijke procedure starten.