Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een onderhoud tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende. Doel van het gesprek is om het functioneren van de medewerker en de onderlinge samenwerking te perfectioneren. Een functioneringsgesprek vindt vaak eens per jaar plaats. Belangrijk is om bij de verslaglegging een beroep te doen op een functioneringsgesprek formulier. Met behulp van een functioneringsgesprek formulier weet je namelijk zeker dat je niet iets vergeet.

Een gesprek op basis van gelijkwaardigheid
Hoewel veel medewerkers toch vaak tegen een functioneringsgesprek opzien, dient het gesprek altijd op basis van gelijkwaardigheid plaats te vinden. Verbinding moet centraal staan. Tijdens het gesprek wordt de werkpraktijk doorgenomen en worden knelpunten, mochten die er zijn, duidelijk. Voor geconstateerde problemen proberen zowel de leidinggevende als de werknemer een oplossing te vinden. Verder komen aard en niveau van de werkzaamheden ter sprake, wordt ingegaan op de beleving van de werknemer en worden factoren die beter functioneren in de weg staan besproken. Ook de toekomstplannen zijn een gespreksonderwerp.

Feitelijke informatie
Beide partijen kunnen tijdens het gesprek hun mening geven en dragen oplossingen aan. Vooraf is het aan de leidinggevende om zo veel mogelijk informatie in te winnen. Het dient dan wel te gaan om feitelijke informatie. Bovendien licht de leidinggevende de medewerker op tijd in voor het gesprek en wordt er onderling tijdig een lijst uitgewisseld met onderwerpen die bespreekbaar gemaakt worden. Maak bovendien al op voorhand afspraken over de duur van het gesprek en de verslaglegging.

Bepalend voor het verdere verloop van je loopbaan
Ter voorbereiding nemen beide partijen de agenda goed door en denkt de werknemer na over het eigen functioneren en ook over de samenwerking. Het is verstandig ok ook van tevoren goed na te denken over het verdere verloop van je loopbaan. Een functioneringsgesprek formulier is belangrijk en kan voor een groot deel het verloop van je loopbaan bepalen.

Opgedeeld in zeven blokken
Vaak wordt het functioneringsgesprek opgedeeld in zeven blokken. Het eerste blok is de opening, waarna een inleiding door de leidinggevende volgt. Vervolgens mag de werknemer zijn visie geven en daarna is er discussie over de standpunten van de werknemer. Dan mag de leidinggevende zijn mening ventileren en volgt ook hier een discussie op over de standpunten. Daarna wordt het gesprek afgerond en gesloten. Werknemers moeten het gesprek vooral zien als een kans. Als je met kritiek komt, weet die dan wel te onderbouwen. Voor de leidinggevende is dat overigens niet anders. Die zal zich vooral moeten baseren op feitelijke informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *