Categorie op Geen categorie

Hoe kan ik een CIS-registratie laten verwijderen?

Wanneer een zorgverzekeraar u beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat enkele vervelende gevolgen. Uw schadeclaim wordt afgewezen en uw personalia wordt in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS geplaatst. Deze beschuldiging kan gegrond zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook wanneer u ter goeder trouw een schadeclaim heeft ingediend kunt u van fraude beticht worden. Een EVR-registratie, vaak ook een CIS-registratie genoemd, maakt het afsluiten van een nieuwe verzekeraar nagenoeg onmogelijk. Verzekeraars willen u niet verzekeren of rekenen torenhoge premie’s, waardoor verzekeren niet langer interessant is. Maar mag een verzekeraar dit zomaar doen? En hoe komt u van deze registratie af? U leest het in dit blog.

Waarom heb ik een CIS-registratie gekregen?

Een verzekering kan u om meerdere redenen van fraude beschuldigen. Denk aan majoreren, waarbij meer schade geclaimd wordt dan daadwerkelijk geleden is. Ook ensceneren, het opzettelijk veroorzaken van schade, is een bekende fraudetechniek. Uw verzekeraar opzettelijk misleiden is strafbaar, maar misleiding zonder opzet kan nooit aangemerkt worden als verzekeringsfraude. Verzekeraars zijn aan strenge eisen gebonden en moeten dus goed onderzoek doen naar de feiten om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van opzet en bedrog. Heeft u per ongeluk een fout gemaakt bij het invullen van uw schadeclaim? Dan mag dat geen reden zijn om een CIS-registratie te krijgen. Toch komt dit regelmatig voor.

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van een CIS-registratie zijn groot. Een verzekeraar is verplicht om het belang van de registratie af te wegen tegen de nadelige gevolgen voor de verzekerde. Maar ook op dit gebied schieten verzekeraars meer dan eens tekort. Een CIS-registratie mag maximaal acht jaar blijven staan. In die acht jaar kunt u echter bijna onmogelijk een nieuwe verzekering afsluiten. Verzekeraars weigeren u simpelweg, of ze stellen zeer ongunstige voorwaarden op tegen hele hoge tarieven. 

Hoe kan ik de registratie laten verwijderen?

Een verzekeringsadvocaat, zoals advocatenkantoorphea.nl, kan ik het geval van een onterechte CIS-registratie uw zaak aanvechten. Uw verzekering moet kunnen bewijzen dat u fraude gepleegd heeft, een vermoeden van is niet voldoende voor een CIS-registratie. Een verzekeringsadvocaat heeft ervaring met dergelijke gevallen en weet precies welke rechten u heeft en welke plichten een verzekeraar heeft. In het geval van een onterechte registratie zal uw advocaat u adviseren en waar nodig een gerechtelijke procedure starten.

Customer card meer dan een plastic pasje

Iedereen heeft tegenwoordig wel eens van een customer card gehoord, ook wel bekend als een klantenkaart. Het idee erachter gaat verder dan een plastic pasje waarmee je korting kan krijgen. Dit is namelijk wat mensen meestal als idee hebben bij een klantenkaart. Echter is het idee achter zo`n kaart totaal iets anders. Er is geen enkel bedrijf dat zonder reden korting gaat verlenen. In deze tekst lees je wat het idee is achter zo`n customer card.

Redenen customer card
Tegenwoordig is marketing een groot en belangrijk deel van het bedrijfsleven. Marketing gaat vaak verder dan televisiespotjes of posters of internetadvertenties. De meeste reclame heeft een impact op jou als klant, zonder dat je het zelf door hebt. Dit is ook het geval bij een klantenkaart. Bezitters van een klantenkaart geven gemiddeld genomen namelijk meer geld uit dan klanten zonder zo`n klantenkaart. Ze hebben sneller de neiging om bij een winkel te gaan shoppen, aangezien ze aangetrokken worden door de korting die ze zullen ontvangen door de klantenkaart. Op deze manier zal het bedrijf uiteindelijk meer verdienen, terwijl een enkele klant gemiddeld genomen maar een klein bedrag meer betaalt.

Dit is niet de enige reden dat bedrijven customer cards hanteren. Eigenaren bedrijven willen het liefst hun bedrijf optimaal laten lopen, zodat de omzet zo groot mogelijk is. Hiervoor is informatie nodig, zoals bijvoorbeeld informatie over welke producten goed verkopen en welke niet, maar ook in welke tijdsperiode bepaalde producten gekocht worden. De informatie die bedrijven met customer cards kunnen vergaren en de verbanden die men met deze info kan leggen. Zo hebben bedrijven soms belang bij het weten of er verbanden zijn tussen de woonplaats van mensen en welke producten ze kopen. Hoe bedrijven deze informatie gebruiken, verschilt per bedrijf. Wat wel voor de meeste bedrijven overeenkomt, is dat ze de informatie die ze met customer cards gebruiken om hun marketingstrategieën aan te passen.

Conclusie
Korting voor de klanten, betere optimalisatie voor bedrijven, dat is toch een win-win situatie? In feite is dit dus het geval. Zoals eerder genoemd, zet het geven van kortingen wel aan tot meer kopen, dus geven klanten gemiddeld genomen even veel of meer geld uit. Wel krijgen deze klanten meer producten, dus eigenlijk komen ook de klanten met een klantenkaart er beter uit. Een customer card is dus veel meer dan een simpel plastic pasje. Er zit een hele gedachtegang aan het pasje op het gebied van marketing.

Bron: softwaremagazine.nl

Wanneer schakel ik een belastingadviseur in?

zzp inhuren

Jaarlijks doen bij elkaar opgeteld vele miljoenen aan mensen en bedrijven belastingaangifte in Nederland. Zo komen zij erachter of ze nog geld verschuldigd zijn aan de Belastingdienst, of misschien zelfs geld terugkrijgen. Of u geld bij moet betalen of terugkrijgt is afhankelijk van een aantal factoren die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. Er zijn namelijk veel regels en misschien nog wel meer uitzonderingen die bepalen of bepaalde posten wel of niet aftrekbaar zijn. Wanneer u denkt dat u hier niet aan uitkomt en misschien geld laat liggen of juist teveel van de Belastingdienst krijgt, schakelt u een belastingadviseur in. Deze helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte en weet precies welke fiscale voordelen voor u van toepassing zijn.

Wanneer moet ik belastingaangifte doen?

De Belastingdienst verstuurt een aangiftebrief naar verschillende personen en bedrijven. Zij zijn dan verplicht om aangifte te doen. Heeft u een dergelijke brief ontvangen? Dan bent u dus ook wettelijk verplicht om belastingaangifte te doen. Moet u geld bijbetalen en heeft u geen brief ontvangen? Ook dan bent u verplicht om aangifte te doen. Om dat het vaak onduidelijk is wie geld terugkrijgt en wie niet, is het daarom verstandig om toch altijd aangifte te doen. Hoeft u niets terug te betalen? Dat is erg prettig en misschien krijgt u zelfs nog geld terug. Vul de belastingaangifte wel altijd volledig naar waarheid in, verkeerde informatie op uw aangifte kan u flink in de problemen brengen. Een belastingadviseur helpt u bij het invullen en zorgt ervoor dat er geen fouten gemaakt worden.

Wat doe teen belastingadviseur voor mij of mijn onderneming?

Een belastingadviseur bekijkt ten eerste waar winst voor u of uw onderneming te behalen is. Door bepaalde zaken anders te regelen kunt u onnodige belastingen voorkomen en houdt u onderaan de streep meer over. Een goede adviseur gaat ver om iedere mogelijke aftrekpost in kaart te brengen. Daarom is persoonlijk contact tussen de cliënt en de adviseur erg belangrijk. U moet eerlijk kunnen vertellen hoe uw situatie, financieel en persoonlijk, eruitziet. Alleen dan kan een belastingadviseur het maximale uit uw aangifte halen.

Een belastingadviseur inschakelen

Schakel een adviseur in die u een goed gevoel geeft. Een goede adviseur betaalt zich op de lange termijn altijd terug door alle mogelijke aftrekposten voor u te vinden. Kies bij voorkeur een belastingadviseur die bij een kantoor werkt. Dan heeft u altijd een aanspreekpunt, ook wanneer uw adviseur ziek of op vakantie is. Bekijk wat de belastingadviseur in Hoofddorp voor u kan betekenen tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hoe gaat een schuldeiser te werk?

Wanneer u een product of dienst levert en achteraf een betaling zou moeten ontvangen, gaat dit niet altijd goed. Uw klant vergeet om de rekening te betalen, hij maakt het verkeerde bedrag over of hij probeert bewust onder betaling uit te komen. Als schuldeiser heeft u dan het recht om betaling af te dwingen, mits u de juiste procedure volgt. U begint met het sturen van aanmaningen, in de meeste gevallen is dat voldoende om de schuldenaar te laten betalen. In de praktijk heeft een groot deel van de schuldenaren een rekening per ongeluk laten liggen, of wordt de rekening opzij gelegd omdat hij het geld nog niet heeft maar wel op korte termijn binnenkrijgt. Dat is voor u als schuldeiser niet prettig, maar vaak is het zonder veel moeite en problemen op te lossen.

Incassobureau en deurwaarders

Het verhaal wordt natuurlijk anders als uw klant ook na meerdere aanmaningen niets van zich laat horen. Dan is een incassobureau inschakelen de volgende stap die u zet om het geld alsnog te ontvangen. Een incassobureau is een bedrijf dat de schulden int namens de schuldeiser. Vanaf het moment dat een incassobureau wordt ingeschakeld, loopt het contact via het incassobureau en niet rechtstreeks tussen schuldeiser en schuldenaar. Voor de werkzaamheden die een incassobureau uitvoert, worden kosten in rekening gebracht bij de schuldenaar.

Deurwaarder inschakelen

Wordt er nog steeds niet betaald? Dan wordt een deurwaarder ingeschakeld die meer macht heeft dan het incassobureau. Zo kan deze een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen of een woning ontruimen. Wanneer niet betaald wordt kan de deurwaarder betaling afdwingen via deze methoden. In de meeste gevallen heeft een deurwaarder hier wel een vonnis van de rechter voor nodig. De schuldenaar zal dan ook voor de gerechtelijke kosten moeten opdraaien. Gemeentes, UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst kunnen beslag laten leggen zonder een vonnis van de rechter nodig te hebben. Dan wordt er gesproken van een dwangbevel, in plaats van een dagvaarding.

Maak duidelijke afspraken

Als schuldeiser is het zaak om duidelijke afspraken te maken met uw klanten. Maak duidelijk welke kosten u in rekening brengt, hoe u de betaling wilt ontvangen en wanneer u het bedrag uiterlijk op uw rekening wilt hebben. Hiermee voorkomt u een hoop gedoe door betalingen die achterblijven omdat klanten uw factuur niet begrijpen. Ook bij het sturen van aanmaningen dient u zorgvuldig te werk te gaan en wettelijke bepalingen in acht te nemen. Doet u dit niet? Dan kan de rechter in uw nadeel oordelen als het zover komt. Het is daarom aan te raden om op tijd contact te nemen met een deurwaarderskantoor als Stalman Deurwaarders, zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en verplichtingen die u als schuldeiser heeft.