Automatisch documenten anonimiseren, hoe kan dit geoptimaliseerd worden?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – wet is in 2018 ingevoerd. Invoering van deze wet zorgt ervoor dat organisaties verplicht zijn om onnodige persoonsgegevens meteen te verwijderen, of zorgvuldig te verwerken in het personeelsbeleid. Zo heeft iedereen het recht op vergetelheid en moeten organisaties kunnen aantonen dat ze toestemming hebben van gebruikers om gegevens te gebruiken. De invoering van deze wet is een tegenbeweging tegen grote organisaties zoals Google en Facebook die gebruikersgegevens wereldwijd voor miljoenen verkopen aan commerciële organisaties. Daarnaast ervaren HR- afdelingen binnen organisaties grote obstakels om de AVG goed in het personeelsbeleid te verwerken.

Veel organisaties zijn niet in staat om dit proces efficiënt en zorgvuldig te kunnen invoeren in het personeelsbeleid. Door invoering van de AVG zijn er verschillende rechten verleend aan het verwerken van persoonsgegevens. Zo heeft iedereen het recht op vergetelheid waardoor organisaties verplicht zijn om persoonsgegevens te verwijderen.  Er is gelukkig software om dit proces te optimaliseren. Zo heeft Becis software die automatisch documenten anonimiseren waardoor persoonsgegevens zoals BSN-nummers en of NAW_ gegevens direct verwijderd kunnen worden.  Deze anonimiseringssoftware van versneld dit proces enorm. Het gehele proces wordt geautomatiseerd waardoor de werkdruk voor HR verlaagd kan worden. Veel organisaties hebben veel moeite om de AVG- wet goed in te voeren. Deze wet heeft veel invloed op verschillende sectoren. Op moment dat organisaties zich niet houden aan de wet kunnen ze aangeklaagd worden en grote boetes ontvangen. De noodzaak om de AVG- wet goed in te voeren in het beleid is erg groot.

silver laptop on brown wooden table

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *