Alle berichten door op Redactie

Schulden na overlijden?

rouw

Het overlijden van een geliefde is altijd een heftige en zware gebeurtenis. Vaak laat de overledene een erfenis na. Een erfenis krijgen klinkt over het algemeen financieel interessant, maar ook de schulden van een overledene horen hierbij. Bij overlijden wordt in de meeste gevallen de schuld niet kwijtgescholden. In sommige gevallen zal de restschuld op de nabestaanden worden verhaald. In deze blog vertellen we je hier meer over. Meer weten over erfrecht, schenkbelasting en erfbelasting? Neem dan contact op met de experts van BvdV. Alle adviseurs zijn ook advocaat en daarmee ook juridisch geschoold. Dit heeft een grote meerwaarde!

De mogelijkheden

Als erfgename heb je drie mogelijkheden:

 • Aanvaarden
  Bij het aanvaarden van de erfenis, accepteer je in principe ook de schulden die er zijn. Je kunt dan alleen nog onder de erfenis uit als je achter schulden komt waarvan je het bestaan niet wist en niet kon weten. Dit gaat via de kantonrechter en moet binnen 3 maanden geregeld zijn. Het accepteren van de erfenis betekent ook het accepteren van eventuele schulden. Alleen de schulden weigeren kan niet.
 • De erfenis weigeren
  Als je als erfgenaam bent aangewezen, heb je ook het recht om de erfenis te weigeren (verwerpen). Dit is mogelijk als je vermoedt, of zeker weet, dat er veel schulden zijn. Of omdat je niets met de overledene te maken hebt. Het komt namelijk regelmatig voor dat de schulden het vermogen van de overledene overstijgen. Er is dan sprake van een negatieve erfenis. Dit betekent dat jij verantwoordelijk wordt voor de achtergelaten schulden.
 • Beneficiair aanvaarden van de erfenis
  Een tussenweg die voor veel mensen uitkomst biedt, is de erfenis beneficiair accepteren. Dit betekent dat je eerst mag onderzoeken of je de erfenis daadwerkelijk wil. Hiervoor zijn strenge regels opgesteld; zo krijg je drie maanden de tijd en mag je in deze periode geen spullen verkopen of meenemen voor eigen gebruik. Je uiteindelijke keuze is definitief. Je kunt niet later alsnog de erfenis wel of niet aanvaarden.

Wat voor schulden kunnen er zijn

Een overledene kan meerdere schulden hebben. De meest voorkomende schulden zijn:

 • Persoonlijke lening & doorlopend krediet
 • Hypotheken
 • Microkrediet
 • Effectenkrediet
 • Huurkoop
 • Creditcards
 • Leasen
 • Lenen met onderpand

Uitzondering: Studieschuld bij DUO

DUO verhaalt de studieschuld van de overledene niet op eventuele nabestaande. Na de aangifte van overlijden bij de gemeente, wordt DUO automatisch geïnformeerd.

5 tips bij het inhuren van een zzp’er

zzp inhuren

Meer en meer bedrijven gaan overstag: het inhuren van zzp’ers wordt steeds populairder. Desondanks blijft zo’n nieuwe samenwerking altijd spannend. Niet alleen wil jij – als nieuwe werkgever – het jouw aanwinst zoveel mogelijk naar zijn of haar zin maken. Tevens mag het bedrijf geen onnodige risico’s lopen. Met deze samenwerking sla je een uiterst boeiend pad in. Om je hierin bij te staan, hebben wij – in samenwerking Recruitment Backoffice – een paar tips opgeschreven.

1. Voorkom valkuilen

Elk samenwerking brengt risico’s met zich mee. Op fiscaal en juridisch gebied is het belangrijk dat deze zoveel mogelijk worden afgedicht. Er mag geen verkapt dienstverband ontstaan, waardoor jij – als werkgever – opeens loonbelasting en sociale premies moet gaan betalen. Tevens moeten de werkzaamheden van de zzp’er goed worden vastgelegd. Zo voorkom je juridisch gedoe. Wil jij dit liever niet zelf regelen? Vraag dan gerust ZZP-bemiddeling aan.

2. Leg goed uit wat je verwacht

Een zzp’er wordt ingeschakeld om een bepaalde opdracht uit te voeren. Om tot het gewenste resultaat te komen, is het belangrijk dat deze zo gedetailleerd mogelijk aan hem wordt voorgelegd. Welke diensten verwacht je? Wat is de deadline? Wat zijn de eisen? Door de antwoorden hierop goed te communiceren, wordt de kans op een mismatch – en dus: frustratie onderling – een stuk kleiner.

3. Begin met een kleine opdracht

Sommige projecten nemen een lange tijd in beslag. Dan wil je als bedrijf – idealiter – voor de gehele periode met iemand samenwerken. Je weet dan namelijk wat je van elkaar kunt gaan verwachten. Toch is het veelal niet verstandig om een zzp’er direct voor een langere tijd vast te leggen. Begin met een kleine opdracht, zoals de voorbereiding. Zo leer je meer over de kwaliteit van het werk, de communicatie en de motivatie van het persoon.

4. Gunstig voor beide partijen

Een goede werkrelatie begint met wederzijds respect. Het is tijdens het aangaan van zakelijke relatie dan ook belangrijk dat aan ieders belangen wordt gedacht. Zo moet jij als opdrachtgever goede tarieven bieden en niet met lange betaaltermijnen werken. Uiteraard staat daar – vanuit de zzp’er – ook wat voor tegenover. Zo blijven beide partijen tevreden.

5. Waardeer het werk

Een zzp’er is ook maar een mens. Daarom is het belangrijk dat jij – bij het behalen van de verwachtingen – dit ook naar hem of haar uit. Niet alleen zal deze persoon zich 200% voor jouw bedrijf inzetten, maar ook de opties voor de toekomst staan zo wagenwijd open. Geef positieve feedback tijdens tussentijdse gesprekken en sluit de samenwerking op een positieve noot af.