Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een onderhoud tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende. Doel van het gesprek is om het functioneren van de medewerker en de onderlinge samenwerking te perfectioneren. Een functioneringsgesprek vindt vaak eens per jaar plaats. Belangrijk is om bij de verslaglegging een beroep te doen op een …

Continue reading